Come wiki 知识库
文章内容
2023-12-07
2023-01-01
2018-05-21
2018-05-21
2018-05-21
2018-05-21

1.2 模板标签嵌套

 二维码 6
发表时间:2023-11-28 21:15
系统模板引擎支持标签的多层嵌套功能,可以对标签库的标签指定可以嵌套。
系统内置的标签中,volist、switch、if、elseif、else、foreach、compare(包括所有的比较标签)、(not)present、(not)empty、(not)defined等标签都可以嵌套使用。例如:
01
02
03
04
05
<volist   name="list"   id="vo">
  <volist   name="vo['sub']"   id="sub">
    {$sub.name}
  </volist>
</volist>
但是,相同标签最多嵌套5层(不同标签没有这个限制),switch不能嵌套switch。
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
<!--相同volist标签最多嵌套5层-->
<volist   name="data1"   id="v1">
  <volist   name="data2"id="v2">
    <volist   name="data3"id="v3">
      <volist   name="data4"id="v4">
        <volist   name="data5"id="v5">
           <eqname="x"value="1">
              <!--这里的eq是第6层-->
           </eq>
        </volist>
      </volist>
    </volist>
  </volist>
</volist>


文章分类: 开发手册
分享到:
Thinkphp 5 开源框架
服务保障
正品保证
7天无理由退换
退货返运费
7X15小时客服服务
代码编写规范
支付方式
公司转账
货到付款
在线支付
分期付款
商家服务
商家服务
培训中心
广告服务
服务市场
物流配送
免运费
海外配送
EMS
211限时达
系统文档齐全
1对1技术员售后群
全国客服热线
18613161951
上午 8:00-12:00    下午 13:00-19:00